LABORATORİYA – Medera Hospital

ÜNVANIMIZ

Bakı şəh. Əcəmi Naxçıvani 53

*992

Bizə zəng edin

LABORATORİYA

İnsanların gündəlik həyatda qarşılaşdıqları sağlamlıq problemlərini aradan qaldırmaq üçün, müvafiq müalicəni planlaşdırmaq üçün xəstəliyin əlamətlərini və səbəblərini aşkar edib qiymətləndirmək və müvafiq diaqnoz qoymaq səhiyyə işçiləri üçün vacibdir. Lakin klinik qiymətləndirmədən sonra bütün sağlamlıq problemləri üçün düzgün diaqnozu müəyyən etmək mümkün olmaya bilər. Buna görə də, klinik laboratoriya və görüntüləmə xidmətləri diaqnoz və müalicədən sonrakı təqib prosesində mühüm hissəyə çevrilmişdir.

 

Laboratoriya xidmətləri xəstələrin sağlamlıq problemlərinin dəqiq diaqnozunun qoyulması, xəstəliyin müalicəsinin müəyyən edilməsində mühüm parametrlərin ölçülməsi və ya müalicədən sonra müalicəyə reaksiyanın qiymətləndirilməsi üçün təqibdə dəyərli məlumatlar təqdim edə bilən səhiyyə xidmətlərinə aiddir. Klinik və ya tibbi laboratoriya xidmətləri demək olar ki, hər bir tibb sahəsi üçün laboratoriya ölçmə xidmətlərində mövcud ola bilər.

 

Tibb sahəsindəki bugünkü irəliləyişlər xəstəliklərin daha yaxşı anlaşılması, yeni xəstəliklərin müəyyən edilməsi və texnologiyanın inkişafı nəticəsində diaqnoz və müalicə sonrası təqib prosesində klinik qiymətləndirmə ilə yanaşı, laboratoriya və radioloji müayinələrdən də faydalanmaq zərurətə çevrilmişdir. Bu gün klinik laboratoriyalar ailə sağlamlıq mərkəzləri, poliklinikalar və xəstəxanalar kimi səhiyyə təminatçılarının mühüm hissəsinə çevrilmişdir.

Laboratoriyanın vəzifələri nələrdir?

Tibbi laboratoriyalar xəstələrin klinik vəziyyətinə uyğun olaraq differensial diaqnoz qoymaq, qəti diaqnoz qoymaq və ya müalicənin planlaşdırılması üçün lazımi qiymətləndirmələri aparmaqda həkimlərə lazımi müayinələrin aparılmasında kömək edir. Bu testlər daha çox qan, sidik, onurğa beyni mayesi və toxuma mayesi kimi bədən mayeləri üzərində aparılsa da, toxuma nümunələri üzərində də həyata keçirilə bilər. 

Laboratoriyanın önəmi nədir?

Laboratoriyalar tibb işçiləri tərəfindən həyata keçirilən diaqnostika, müalicə, təqib və reabilitasiya xidmətlərinin müvafiq, tam və effektiv şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün çalışan bir çox sağlamlıq sektorlarından birini təşkil edir. Bununla əlaqədar olaraq, klinik laboratoriyalar aşağıdakı kritik vəzifə və öhdəlikləri yerinə yetirirlər:

-Laborantların diaqnostika və təqib məqsədləri üçün keçirməyi planlaşdırdıqları müayinələri həyata keçirmək,

-Yoxlama mərhələlərində istifadə olunan cihaz və avadanlıqların optimallaşdırılması,

-Analizlərin lazımi qaydada aparılmasını təmin etmək,

-Klinikalar tərəfindən göndərilən səhv nümunələrin fərqləndirilməsini təmin etmək və lazım gəldikdə laborantları məlumatlandırmaq və nümunələrin düzgün alınaraq laboratoriyaya göndərilməsini təmin etmək,

-Normal dəyər diapazonundan kənarda və xüsusilə kritik dəyərlərdən kənar səviyyələr aşkar edildikdə erkən məlumatlandırma prosesini təmin etmək,

-Aparılan laboratoriya sınaqlarının effektivliyini və problemlərin aşkar edilməsində gücünü tədqiq etməklə daha spesifik və ya faydalı analizlərin hazırlanması üzrə tədqiqatlar aparmaq.

Comments are closed.